Metin İçeriği – 8.4.3. Kimyasal Tepkimeler

KİMYASAL TEPKİMELER

Nedir? Farklı maddelerin bir oraya gelerek kimyasal değişim geçirme sürecidir. Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur.

Nasıl Oluşur? Maddeyi oluşturan atomların arasındaki bağların koparak yeni bağların oluşmasıyla meydana gelir.

  • Tepkimeye giren maddelerin kimyasal yapısı değişir ve yeni özellikte başka maddeler meydana gelir.
  • Kimyasal değişime uğrayan maddelere girenler, değişim sonucu oluşan yeni maddelere ise ürünler denir.

KÜTLENİN KORUNUMU

Nedir? Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi ile oluşan ürünlerin toplam kütlesinin birbirine eşit olmasıdır.

  • Değişim fiziksel de olsa kimyasal da olsa kütle daima korunur.
  • Nasıl 0,5kg’lık iki tahta parçası birleşince 1 kg’lık bir tahta oluşuyorsa, tepkime sonrası oluşan ürünlerin toplam kütlesi de tepkimeye girenlerin toplam kütlesine eşit olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

FenKampus ~ ULTRAFENcilerin Hibrit Öğretim Portalı

0