Metin İçeriği – 8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

 • Doğadaki maddelerin ısı, ışık, kuvvet vb. etkilerle iç yapısında, görünüşünde, biçiminde veya durumlarında bazı değişimler meydana gelebilir.
 • Meydana gelen bu değişimler fiziksel ve kimyasal değişimler olarak iki grupta incelenir.

1. Fiziksel Değişimler:

 • Maddelerin sadece şekil veya görünümlerinde meydana gelen değişimlerdir.
 • Maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
 • Fiziksel değişime uğrayan maddeler çeşitli yöntemlerle tekrar eski hâline döndürülebilir.
 • Hâl değişimleri, yırtılma, ezilme, kesilme, bükülme, çözünme, kırılma gibi olaylar fiziksel değişimlerdir.
2. Kimyasal Değişimler:

 • Maddenin kimliğinde yani iç yapısında meydana gelen değişimlerdir.
 • lsı, ışık, gaz çıkışı, renk değişimi, çökelti oluşumu gibi değişimler maddede kimyasal değişim olduğunu gösterir.
 • Maddeler kendi özelliklerini kaybederler.
 • Kimyasal değişime uğrayan maddeler tekrar eski hâline döndürülemez.
 • Mayalanma, yanma, küflenme, çürüme, ekşime, pişme, paslanma, fotosentez, solunum, sindirim gibi olaylar kimyasal değişimlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

FenKampus ~ ULTRAFENcilerin Hibrit Öğretim Portalı

0