Cevap Anahtarı – 8.6.1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı – Çıkmış Sorular

Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Çıkmış Sorular
Cevap Anahtarı

1- C
2- A
3- B
4- C
5- D
6- A
7- C
8- B
9- D
10-A

11- D
12- B
13- C
14- B
15- D
16- D
17- C
18- B
19- A
20- C

21- C