4.Ünite-Madde ve Isı

Şubat, 2024

 • 13 Şubat

  Kavratan Etkinlik – 8 – Yoğunluk

  Aşağıda bazı cisimlerin kütle hacim grafiği ve bazı sıvıların yoğunlukları verilmiştir. Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Paylaşımları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Instagram Facebook YouTube Telegram Twitter

 • 13 Şubat

  Kavratan Etkinlik – 7 – Yoğunluk

  Aşağıda K ve L sıvılarının bulunduğu kaba atılan cisimlerin kap içindeki durumları verilmiştir. Kaptaki durumlara göre verilen cümlelerdeki boşluklara uygun cisimleri yazınız. Paylaşımları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Instagram Facebook YouTube Telegram Twitter

 • 12 Şubat

  Kavratan Etkinlik – 6 – Yoğunluk

  Eşit hacimdeki K, L, M ve N sıvılarının kap içerisindeki durumları şekildeki gibidir. Şekle göre sıvılarla ilgili ifadelerden uygun yerlere işaret koyunuz. Paylaşımları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Instagram Facebook YouTube Telegram Twitter

 • 12 Şubat

  Kavratan Etkinlik – 5 – Yoğunluk

  Eşit hacimdeki K, L, M ve N sıvılarının kap içerisindeki durumları şekildeki gibidir. Şekle göre sıvılarla ilgili ifadelerden uygun yerlere işaret koyunuz. Paylaşımları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Instagram Facebook YouTube Telegram Twitter

 • 12 Şubat

  Kavratan Etkinlik – 4 – Yoğunluk

  Tablodaki boş bırakılan yerleri doldurarak verilen soruları cevaplayınız. Paylaşımları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Instagram Facebook YouTube Telegram Twitter

 • 12 Şubat

  Yoğunluk Hesaplama ( Kavratan Etkinlik – 3 ) – Yoğunluk

  Paylaşımları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Instagram Facebook YouTube Telegram Twitter

 • 12 Şubat

  Boşluk Doldurma ( Kavratan Etkinlik – 1 ) – Yoğunluk

  Paylaşımları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Instagram Facebook YouTube Telegram Twitter

 • 11 Şubat

  Doğru / Yanlış ( Kavratan Etkinlik – 1 )

  Paylaşımları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Instagram Facebook YouTube Telegram Twitter

Ocak, 2024